Skip Navigation Links
Strona Glówna
About
Products and Services
Solutions
Industries
Resources
Partner Community

Zgodność

Coraz bardziej skomplikowane środowiska biznesowe, dynamika, wzrastające oczekiwania zainteresowanych stron oraz świadomość opinii publicznej odnośnie łamania etyki są czynnikiem powodującym konwergencję w dziedzinie etyki, zarządzania ryzykiem, zgodnością i inicjatyw organizacji na całym świecie. Kluczowym elementem tej zbieżności jest konieczność poprawy wyników, stworzenia i utrzymania miejsca pracy tam gdzie etyka jest dobrze zrozumiała i honorowana.
 
W SAI Global łamiemy tą złożoność I pomagamy w zarządzaniu ryzykiem, osiągnięciem zgodności promujemy kulturę etyczną.
 
Zapewniamy obsługę prawną oraz wysokiej klasy specjalistów z zakresu zgodności i zarządzania ryzykiem wraz z wieloma zróżnicowanymi technologiami i aktywnymi programami, które ułatwiają właściwe zarządzanie oraz budują świadomość z zakresu zgodności, etyki i polityki.
 
• Oprogramowanie GRC
• Kodeks postępowania
• Szkolenia i podnoszenie świadomości
• Etyka zaufania, sprawozdawczość i zarządzanie przypadkami
• Wiedza i dostarczane informacje
 
Z ponad 25 lat doświadczenia wśród ponad tysiąca klientów i milionów zadowolonych użytkowników, jesteśmy gotowi pracować z Państwem, aby zintegrować i zastosować elastyczne rozwiązania i usługi, specjalnie dostosowane do danego biznesu i przemysłu.

Integralność i interaktywność (English)

Zarządzanie Zgodnością

Zgodność i etyka, budowanie świadomości, wzorowa obsługa klienta, technologia i doradztwo.

Punk Widzenia Blog (angielski)

Nasi Dodadcy

Nasze prawo i doradcy umożliwiają poznanie bieżących spraw.

Ulotka (English)

SH&E

Zbadanie czynników, które wpływają na elementy struktury zarządzania i jak najlepiej je zintegrować.

GRC Manager (angielski)

Oprogramowanie i rozwiązania do zarządzania ryzykiem

Uzyskane odpowiedniego spojrzenia na ryzyka, nadzór i politykę, które mogą mieć wpływ na wydajność i zgodność.