Skip Navigation Links
Domů
Produkty a služby
Naše společnost
Celý svět
Hledej publikaci

Naše společnost – Kdo jsme

SAI Global (dále jen SAI) poskytuje organizacím po celém světě informační služby a řešení pro řízení rizik, dosahování shody a řízení rozvoje obchodu.

Auditujeme, certifikujeme a registrujeme Váš produkt, systém nebo dodavatelský řetězec prostřednictvím nezávislého hodnocení s cílem snižování rizik a zvyšování kvality služeb a výrobků.

Poskytujeme odborníky v oblasti právní, zajišťování shody a řízení rizik se širokým využitím dostupných technologií umožňujících programy a poradenské služby, které usnadňují řádnou správu věcí veřejných a udržují povědomí o dodržování etiky a politiky.

Služby našeho komplexního přístupu k normám, standardům, příručkám a právním publikacím od stovek vydavatelů Vám poskytují možnost odkazů a správy důležitých obchodních informací.

Zároveň poskytujeme tréninkové programy, které umožňují odborníkům v oblasti obchodu zlepšovat jejich individuální výkonnost a úspěch jejich společnostem.

Vítejte v SAI Global, kde inspirujeme, inovujeme a informujeme.

Assurance division


Audit, Certify and Register
 

Independent assessments to certify and/or register your system or product, manage risk and improve business performance.

compliance division

Compliance, Ethics, Risk and Governance

An integrated set of solutions for legal, compliance, ethics and risk management professionals.

information services division

Standards, Legislation, Property and Business Information

Source and manage the information you need to comply with Standards, regulations, directives and legislation around the globe.