Kim Jesteśmy

SAI Global (ASX: SAI) dostarcza organizacjom na całym świecie usługi informacyjne i rozwiązania, które są niezbędne w zarządzaniu ryzykiem, w ciągłym doskonaleniu i osiągnięciu zgodności.

Przeprowadzamy audyty, certyfikujemy i rejestrujemy Państwa produkty i systemy . Poprzez niezależną ocenę sprawdzamy łańcuch dostaw w celu zmniejszenia ryzyka oraz poprawiamy obsługę, a także jakość oferowanych produktów.

Zapewniamy zgodność i obsługę prawną w dziedzinie zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem specjalistów,  szerokiego zakresu technologii, aktywnych programów i innych usług, które ułatwiają zarządzanie i będą budowały świadomość z zakresu zgodności, etyki i polityki.

Nasze serwisy pozwalają na dostęp do różnorodnych norm, podręczników, publikacji prawnych od setek wydawców zapewniając Państwu możliwość odniesienia się do tych informacji oraz ich zarządzaniem z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Oferujemy szkolenia prowadzone przez specjalistów na całym świecie. Są to szkolenia dla wszystkich, którzy chcą zdobywać wiedzę, doskonalić swoje indywidualne umiejętności oraz chcących pomóc osiągnąć sukces w ich organizacjach.

 SAI Global  inspiruje, doskonali i informuje.

   

Telefon: +48 22 828 88 84

Dział Zapewnienia


Audyty i Certyfikacja
 

Niezależna ocena dotycząca certyfikacji i/lub rejestracji systemu lub produktu, zarządzanie ryzykiem i poprawa wyników biznesowych.

Dział Zgodności

Zgodność, Etyka, Ryzyko

An integrated set of solutions for legal, compliance, ethics and risk management professionals.

information services division

Standards, Legislation, Property and Business Information

Zintegrowany zestaw rozwiązań prawnych, zgodności, etyki i zarządzanie ryzykiem.