Skip Navigation Links
Home
Products and Services
Our Company
Worldwide
Search Publications

Vårt företag >> Vilka vi är

SAI Global (ASX: SAI) erbjuder organisationer och företag över hela världen informationstjänster och lösningar för att hantera risker, uppfylla krav som ställs och driva förbättringsarbete

Vi reviderar, certifierar och registrerar era produkter, system eller leverantörskedja. Vi ger en oberoende bedömning för att reducera risker och förbättra era tjänster och kvaliteten på era produkter.

Vi erbjuder professionella lösningar och program som ger medvetenhet och styrning för att uppfylla de krav och policys som ställs på er, inklusive etiska frågor.
Till er hjälp har vi experter i riskhantering och krav för olika branscher.

Vår omfattande tillgång till standarder, handböcker och publikationer från hundratals utgivare ger er möjlighet att dra nytta av verkligt avgörande information för ert företag.
 
Vi erbjuder också utbildningar och kurser i sådant som professionella företag världen över behöver för att utvecklas och vara framgångsrika.
 
Välkommen till SAI Global för att inspireras, bli bättre och få kunskap.
 
***
 
 
[En RHS-ruta länkar till “SAI Global History”, som för tillfället finns listad under “Timeline” under Inside SAI]