Porządek Korporacyjny

Zarząd jest odpowiedzialny za całościowy porządek w korporacji SAI Global Limited w tym ustalenia i kontroli kluczowych celów działania, stworzenia zasad zarządzania w SAI Global poprzez kontrole wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem i procesami biznesowymi oraz odpowiednie normy etyczne.
 
 W marcu 2003 r., Rada ASX (Corporate Governance Council) opublikowała zasady dobrego zarządzania i dobrych praktyk. Zamiarem Dyrekcji jest, mając na względzie strukturę i działania SAI Global, dostosowania się do zaleceń, w tym:
 
•  większość firm wymienionych przez ASX, powinna posiadać niezależnych dyrektorów (czyli dyrektorów nie pełniących funkcji wykonawczych, którzy spełniają kryteria określone w Rekomendacji ASX).
• prezes powinien być niezależny dyrektorem.
• komitet audytujący firmę wymienioną na liście ASX powinien składać się z dyrektorów nie pełniących funkcji wykonawczych, a większość komisji powinna być złożona z dyrektorów  niezależnych.
   

Telefon: +48 22 571 9367

Dział Zapewnienia


Audyty i Certyfikacja
 

Niezależna ocena dotycząca certyfikacji i/lub rejestracji systemu lub produktu, zarządzanie ryzykiem i poprawa wyników biznesowych.

Dział Zgodności

Zgodność, Etyka, Ryzyko

An integrated set of solutions for legal, compliance, ethics and risk management professionals.

information services division

Standards, Legislation, Property and Business Information

Zintegrowany zestaw rozwiązań prawnych, zgodności, etyki i zarządzanie ryzykiem.