Relacje Inwestorskie

Witamy w SAI Global Limited - Centrum Inwestora.
 
Celem SAI Global jest stworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez należyte i ostrożne zarządzanie biznesemi.  Zintegrowany model biznesowy jest kluczem do ciągłego wzrostu wartości dla udziałowców.
 
Zarząd SAI Global Limited uznaje swoje obowiązki wobec poszczególnych udziałowców i zdecydowanie opowiada się za porządkiem korporacyjnym. Wierzymy, że rozsądne jest, aby rozwijać się i budować wartość dla udziałowców poprzez przyjęcie otwartej polityki i przejrzystej komunikacji ze wszystkimi naszymi udziałowcami.
 
 Centrum Inwestora dostarcza informacji dotyczących inwestowania w SAI Global Limited.
 Proszę kliknąć na poniższe linki, aby uzyskać dostęp do niezbędnych informacji.
   

Telefon: +48 22 571 9367

Dział Zapewnienia


Audyty i Certyfikacja
 

Niezależna ocena dotycząca certyfikacji i/lub rejestracji systemu lub produktu, zarządzanie ryzykiem i poprawa wyników biznesowych.

Dział Zgodności

Zgodność, Etyka, Ryzyko

An integrated set of solutions for legal, compliance, ethics and risk management professionals.

information services division

Standards, Legislation, Property and Business Information

Zintegrowany zestaw rozwiązań prawnych, zgodności, etyki i zarządzanie ryzykiem.