Rada Dyrektorów - SAI Global

Robert Wright - Chairman
 
Tony Scotton - Chief Executive Officer - SAI Global
 
Anna Buduls - Non-Executive Director
 
Joram Murray AM - Non-Executive Director
 
W. Peter Day - Non-Executive Director
 
Andrew Dutton - Non-Executive Director
   

Telefon: +48 22 571 9367

Dział Zapewnienia


Audyty i Certyfikacja
 

Niezależna ocena dotycząca certyfikacji i/lub rejestracji systemu lub produktu, zarządzanie ryzykiem i poprawa wyników biznesowych.

information services division

Standards, Legislation, Property and Business Information

Zintegrowany zestaw rozwiązań prawnych, zgodności, etyki i zarządzanie ryzykiem.