Nasza Misja, Wartości i Wizja

Jako organizacja,

•  Jesteśmy zobowiązani do wykazywania się, w odniesieniu do naszych pracowników i naszych klientów.

•  Jesteśmy zobowiązani do oferowania ambitnych możliwości naszym pracownikom, dzięki czemu mogą spełnić się w pracy i rozwijać własną karierę zawodową.

•  Jesteśmy dumni z tworzenia znakomitych zespołów i pracy pomiędzy działami, co współdziała z potrzebami naszych klientów i odnosi się do  struktury naszej organizacji.

• Jesteśmy odpowiedzialni przed wszystkimi naszymi udziałowcami poprzez uczciwość, niezależność i obiektywność.

•  Koncentrujemy się na ciągłym doskonaleniu naszej pracy i podnoszeniu wydajności.
 Jesteśmy odpowiedzialni, myślimy przyszłościowo i innowacyjne, koncentrujemy się na potrzebach klientów i udziałowców.
 
 W istocie każdy pracownik SAI Global jest odpowiedzialny za jeden z kluczowych elementów z rocznych planów działania – musi być skoncentrowany na kliencie i musi wziąć odpowiedzialność za realizację zobowiązań wobec klientów.
 
SAI Global to ponad 1000 pracowników globalnie, posiadamy biura w każdym regionie świata wraz z zasobami o różnych umiejętnościach i doświadczeniu  - od technologów, naukowców, specjalistów  i inżynierów do Six Sigma Black Belts, kierowników projektów, doradców prawnych i etycznych i ekspertów.
 
Nie ważne gdzie jesteś na świecie,  SAI Global znajduje się w pobliżu i jest gotowe do zwiększenia wartości Państwa firmy.
   

Telefon: +48 22 517 9367

Dział Zapewnienia


Audyty i Certyfikacja
 

Niezależna ocena dotycząca certyfikacji i/lub rejestracji systemu lub produktu, zarządzanie ryzykiem i poprawa wyników biznesowych.

Dział Zgodności

Zgodność, Etyka, Ryzyko

An integrated set of solutions for legal, compliance, ethics and risk management professionals.

information services division

Standards, Legislation, Property and Business Information

Zintegrowany zestaw rozwiązań prawnych, zgodności, etyki i zarządzanie ryzykiem.