Skip Navigation Links
Home
Products and Services
Our Company
Worldwide
Search Publications

Vårt företag >> Mission, värden and visioner

v. 5
 
Som ett företag,
 
·         Är vi helt engagerade i att visa respekt för våra medarbetare och kunder. 
·         Bestämda i att erbjuda spännande utmaningar vad gäller våra medarbetares arbeten och karriärmöjligheter. 
·         Vi sätter stort värde på att bygga upp team och arbeta över gränser när kunders behov inte följer vår organisationsstruktur.
·         Vi är ansvarig för våra delägare och agerar med integritet, oberoende och objektivitet. 
·         Vi är fokuserade på att ständigt förbättra både vår egen och vårt företags prestationsförmåga. 
·         Vi är ansvarsfulla, framåtsyftande, innovative och fokuserade på behoven från våra kunder och delägare. 
 
Alla anställda vid SAI Global delar ett kärnvärde som finns i våra årliga verksamhetsplaner  – att vara kundfokuserad och ta ansvar för att leverera det som överenskommits med våra kunder. 
 
SAI Global har mer än 1 000 anställda med varierande bakgrund, har kontor i alla delar av världen och erbjuder ett stort utbud av kompetens –allt ifrån tekniker, innovatörer, vetenskapsmän, informationsspecialister, konstruktörer av ”Six Sigma Black Belts”, projektledare, rådgivare i juridiska och etiska frågor samt experter på utbildning och industriell design. 
 
Det spelar ingen roll var i världen du är – det finns alltid en SAI Global anställd i närheten som är beredd att öka värdet på ditt företag.