Skip Navigation Links
Domů
Produkty a služby
Naše společnost
Celý svět
Hledej publikaci

Naše společnost – Co děláme

 

SAI Global je řízena dvěma stejně důležitými potřebami klientů - požadavkem, aby organizace byla v souladu s nařízeními, standardy a právními předpisy ve všech svých provozech a provozními potřebami organizace zlepšovat obchodní procesy a postupy stejně jako firemní kulturu. Protože jsme společnost působící celosvětově, můžeme splnit tyto potřeby každého klienta - toho, který působí v rámci jedné země a jen v jednom jazyce, nebo toho, který působí bez ohledu na hranice státu a v mnoha jazycích.

Náš slogan - informovat, inspirovat, a inovovat – plně vyjadřuje tuto touhu.

  • Inspirujeme naše klienty. Pomáháme jim identifikovat příležitosti pro zlepšování podnikání a zjišťovat nedostatky a rizika v jejich provozu, srovnávat s osvědčenými postupy a stanovit cíle a ambice vhodné pro jejich organizaci
  • Inovujeme podnikatelskou činnost našich klientů a efektivitu provozu prostřednictvím zlepšování komunikace o dodržování předpisů, snižování a řízení rizik, vzdělávání a certifikace
  • Informujeme naše klienty. Poskytujeme přístup k informacím, poskytujeme prostředky pro hodnocení stavu a analyzujeme plnění programu, a zpřístupňujeme technologie pro interní i externí informování zainteresovaných stran. Konečným výsledkem je silnější značka, lepší pověst značky a důvěra zákazníků, snížení rizika podvodů a korupce, zlepšení řízení dodavatelského řetězce, a zvýšení produktivity.

Naše obchodní divize

Divize informačních služeb (Information Services Division) poskytuje informace požadované pro plnění norem, nařízení, směrnic a další legislativy kdekoli na světě, kde naši klienti působí. Naše schopnost poskytovat flexibilní řešení k přístupu a řízení regionálních a globálních informací ze stovek norem a regulačních orgánů nás dělá kriticky důležitým obchodním partnerem. Klienti využívají naše agregované služby přístupu k informacím na efektivnější konkurenceschopnost na jejich vlastních trzích využitím norem, regulačních a legislativních informací k jejich strategické výhodě.

Divize řízení shody (Compliance division) poskytuje technologii - možné obchodní řešení a školení celopodnikového personálu a třetích stran tak, aby si zaměstnanci a třetí strany byli vědomi kritických obchodních rizik a toho, jak jsou otázky dozoru, rizika a shody lépe sdělovány a řízené. Klienti této divize včetně několika zainteresovaných v souvislosti s Global 2000 a s ředitelstvími umístěnými na třech kontinentech, jsou seskupení tak, aby poskytovaly řešení světové třídy s lokální podporou a službami. Zákazníci divize jsou nejčastěji způsobilí, vyhovující, soukromí a profesionálové rizikového managementu.

The Assurance Division pomáhá organizacím řídit riziko, dosahovat procesní nebo produktovou certifikaci a řídit zlepšování poskytujúc školení, registrační audity a programy dodavatelského managementu, které mohou zlepšit podnikový výkon. Poskytujeme nezávislé audity, hodnocení a certifikace Vašich produktů nebo podnikových procesů s cílem zajistit Vaši konkurenceschopnost s normami průmyslového sektoru nebo specifickými požadavky zákazníků. Jsme si vědomi toho, jak shoda s těmito normami může zlepšit účinnost, ekonomii a ziskovost Vašich aktivit. S personálem auditování a hodnocení, umístěném po celém světě, naši klienti představují jako obrovské globální společnosti, tak i samostatné závody organizací.

Assurance division


Audit, Certify and Register
 

Independent assessments to certify and/or register your system or product, manage risk and improve business performance.

compliance division

Compliance, Ethics, Risk and Governance

An integrated set of solutions for legal, compliance, ethics and risk management professionals.

information services division

Standards, Legislation, Property and Business Information

Source and manage the information you need to comply with Standards, regulations, directives and legislation around the globe.