Czym się zajmujemy

Działalność SAI Global jest oparta na dwóch równie ważnych potrzebach klienta – potrzebie organizacji związanej z dostosowaniem się do obowiązujących przepisów, norm i zasad we wszystkich miejscach oraz potrzebie operacyjnej dla organizacji w celu poprawy procesów biznesowych, procedur i kultury korporacyjnej. Będąc globalną organizacją możemy zapewnić niniejsze potrzeby dla każdego klienta – zarówno dla tych działających w granicach jednego państwa, jak i firm prowadzących działalność globalnie, w wielu krajach i w wielu językach. 
 
 Nasze motto - informować, inspirować i doskonalić – łączy te potrzeby.
 
•  Inspirujemy naszych klientów. Pomagamy im zidentyfikować możliwości poprawy działalności biznesowej, identyfikując braki i zagrożenia w działalności, szukamy punktów odniesienia do najlepszych praktyk oraz ustanawiamy odpowiednie cele i aspiracje dla organizacji.
 
•  Doskonalimy działalność naszych klientów biznesowych i ich wydajność poprzez poprawę działalności operacyjnej, komunikację na temat zarządzania zgodnością, ograniczanie i zarządzanie ryzykiem, edukację i certyfikację.
 
•  Informujemy naszych klientów. Oferujemy dostęp do wiedzy, zapewniamy środki do oceny stanu i analizy wydajności programów i technologii dotyczących sprawozdań dla podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych. Rezultat końcowy daje większą wartość marki, jej rozpoznawalność oraz wzrost zaufania klientów, a także zmniejszenie ryzyka nadużyć finansowych i korupcji, sprawniejsze zarządzanie łańcuchem dostaw i poprawę wydajności.
 
Nasze jednostki biznesowe
 Dział Usług Informacyjnych (Information Services Division) dostarcza informacji niezbędnych do przestrzegania norm, rozporządzeń, dyrektyw i ustawodawstwa gdziekolwiek na świecie działają nasi klienci. Nasza zdolność do dostarczania elastycznych rozwiązań w zarządzaniu zarówno regionalnym, jak i globalnym z setek norm i organów regulacyjnych, czyni nas niezwykle ważnym partnerem w interesach. Nasi klienci korzystają z usług dostępu do zgromadzonych informacji, co zwiększa ich skuteczność i przewagę w stosunku do konkurencji na ich rynkach, dzięki wykorzystaniu  odpowiednich standardów, przepisów prawnych i informacji.
 
Dział Zgodności (Compliance Division) dostarcza technologie - zapewnia rozwiązania biznesowe w całym przedsiębiorstwie - zarówno dla pracowników jak i osób trzecich, zapewnia szkolenia w celu budowania świadomości zagrożeniami krytycznymi w organizacji oraz porusza kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością dążąc do lepszej identyfikowalności. Klienci Działu Zgodności znajdują się również na liście Global 2000,  których firmy  zlokalizowane są na trzech kontynentach i są tak skonstruowane, aby zapewnić światowej klasy rozwiązania korzystając z lokalnej pomocy i obsługi technicznej.  Najczęściej klienci Działu Zgodności  to specjaliści w dziedzinie zgodności, prywatności i zarządzaniu ryzykiem.
 
Dział Zapewnienia (Assurance Division) dostarcza organizacjom usługi w zakresie zarządzania ryzykiem, certyfikacji systemów i produktów, doskonalenia poprzez szkolenia, audyty i programy zarządzania dostawcami, które mogą poprawić wyniki firmy. Oferujemy niezależne audyty, inspekcje oraz certyfikacje Państwa produktów lub procesów biznesowych w celu zapewnienia ich zgodności z normami branżowymi lub wymaganiami klientów. Rozumiemy, jak zgodność z powyższymi normami może podnieść efektywność i rentowność Państwa organizacji. Do naszych klientów zaliczamy zarówno globalne koncerny, jak również pojedyncze firmy o lokalnej działalności.
   

Telefon: +48 22 571 9367

Dział Zapewnienia


Audyty i Certyfikacja
 

Niezależna ocena dotycząca certyfikacji i/lub rejestracji systemu lub produktu, zarządzanie ryzykiem i poprawa wyników biznesowych.

Dział Zgodności

Zgodność, Etyka, Ryzyko

An integrated set of solutions for legal, compliance, ethics and risk management professionals.

information services division

Standards, Legislation, Property and Business Information

Zintegrowany zestaw rozwiązań prawnych, zgodności, etyki i zarządzanie ryzykiem.