Skip Navigation Links
Home
Products and Services
Our Company
Worldwide
Search Publications

Vårt företag>> Vad vi gör

SAI Global Business drivs av två lika viktiga kundbehov - det föreskrivna behovet för organisationer att uppfylla föreskrifter, standarder och lagstiftning i alla sina lokaliteter, och det operativa behovet för organisationer att förbättra affärsprocesser och rutiner samt företagskultur. Eftersom vi är ett globalt företag, kan vi möta dessa behov för alla klienter - de som verkar inom ett lands gränser och har ett språk och de som är verksamma över gränserna och använder många språk.

Vår slogan - "informera, inspirera och förbättra" - kommunicerar denna önskan.

- Vi inspirerar våra kunder. Vi hjälper dem att finna möjligheter till företagsutveckling och förbättringar, identifiera brister och risker i sin verksamhet, ”benchmarka” mot bästa praxis och fastställa mål och ambitioner som är lämpliga för deras organisation.

- Vi förbättrar våra kunders affärsverksamhet och effektivitet via operativa förbättringar, kommunikation om efterlevnad, riskminimering och riskhantering, utbildning och certifiering.
- Vi informerar våra kunder. Vi ger tillgång till kunskap, ger en möjlighet att bedöma och analysera program prestanda och möjliggör tekniken att anmäla sig till interna och externa intressenter.

Slutresultatet är ett starkare varumärke, ökat förtroende hos kunderna, minskade bedrägerier och korruptionsrisk, bättre supply chain management och förbättrad produktivitet.

Våra affärsenheter

Business Publishing Division tillhandahåller den information som krävs för att följa standarder, föreskrifter, direktiv och lagstiftning där våra kunder är verksamma i världen. Vår förmåga att leverera flexibla lösningar och hantera regional och global information från hundratals standarder och reglerande myndigheter gör oss till en mycket viktig samarbetspartner. Våra kunder använder vårt samlade informations utbud och tjänster för att konkurrera mer effektivt på sina egna marknader. Man får möjlighet att utnyttja standarder, regler och lagstiftningsinformation till sin egen strategiska fördel.


Compliance Division tillhandahåller teknikbaserade affärslösningar, erfaren personal och tredjepartutbildningar så att anställda och tredje part får kännedom om organisationens kritiska affärsrisker så att frågor om styrning, risk och efterlevnad är bättre hanterade och förvaltade. Compliance Divisions kunder omfattar många av de 200 största globala företagen som har huvudkontor i tre världsdelar och är uppbyggda för att ge världsklasslösningar med lokal support och service.
Compliance Division kunder är oftast verksamma inom juridik, efterlevnad av lagstiftning och risk management för privatpersoner och företag.

Assurance Division hjälper organisationer att hantera risker, uppnå process- eller produktcertifiering och driva förbättringar genom att erbjuda utbildningar, revisioner och program för leverantörsbedömning som kan förbättra företagets resultat. Vi tillhandahåller oberoende revisioner, utvärderingar och certifieringar av produkter och affärsprocesser för att säkerställa att de uppfyller branschstandarder och/eller kunders specifika krav. Vi förstår hur rätt efterlevnad av dessa standarder kan förbättra effektivitet, ekonomi och lönsamhet för din verksamhet.
Våra kunder utgörs av stora globala företag och enskilda organisationer och företag.