Skip Navigation Links
Home
Products and Services
Our Company
Worldwide
Search Publications

Şirketimiz - Faaliyetlerimiz

SAI Global faaliyetlerini iki eşit öneme sahip müşteri ihtiyacı ile şekillendirir: kurumların bulundukları konumdaki yönetmeliklere, standartlara ve yasalara zorunlu olarak uyma ihtiyacı ve de kurumların iş süreçlerini, prosedürlerini ve kurumsal kültürlerini işletimsel olarak geliştirme ihtiyacı. Küresel bir şirket olduğumuz için bir ülkenin sınırları içinde tek bir dilde faaliyet gösterenlerden sınırlar ötesi birçok dilde faaliyet gösterenlere kadar her tür müşterinin bu tarz ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz.

Sloganımız – bilgilendir, ilham ver geliştirmek - Bu arzu iletişim kurar.

•  Müşterilerimize ilham veriyoruz. İş gelişimi için fırsatları yakalamalarına, faaliyetlerindeki açıkları ve riskleri fark etmelerine, en iyi uygulamalar ile kendi uygulamalarını kıyaslamalarına ve de kurumları için en uygun hedefleri ve amaçları belirlemelerine yardımcı oluyoruz.
•  Müşterilerimizin faaliyetlerini ve verimliliklerini operasyonel iyileştirme, uyum yönetimi hakkında iletişim, risk azaltma ve risk yönetimi, eğitim ve sertifikasyon yoluyla iyileştiriyoruz.
•  Müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Bilgiye erişme şansı, durumu değerlendirme ve program performansını analiz etme aracı ve de iç ve dış paydaşlara rapor etme teknolojisini sunuyoruz. Sonuç ise daha güçlü bir marka değeri, daha fazla marka itibarı ve müşteri güveni, daha az sahtekârlık ve dolandırıcılık riski, daha iyi tedarik zinciri yönetimi ve daha ileri üretkenlik seviyeleri oluyor.

İş Birimlerimiz
Bilgi Hizmetleri Bölümü; müşterilerimiz dünyanın neresinde faaliyet gösteriyor olursa olsun standartlar, düzenlemeler, direktifler ve yasalar ile uyum için gereken bilgileri sağlar. Yüzlerce standarttan ve düzenleyici organdan gelen bölgesel ve kürsel bilgilere hem erişmek hem de bunları yönetmek için esnek çözümler sunma becerimiz, bizi önemli bir iş ortağı yapar. Müşterilerimiz; standartları, düzenlemeleri ve yasaları stratejik birer avantaja çevirerek piyasalarında daha etkili bir şekilde rekabet edebilmek için toplu bilgi erişim hizmetlerimizden faydalanır.

Uyum Birimi, teknoloji etkin iş çözümleri, kurum genelinde personel ve üçüncü taraf eğitimi sunarak çalışanların ve üçüncü tarafların kurumun önemli iş risklerinden haberdar olmasını ve böylece yönetim, risk ve uyum konularının daha rahat paylaşılabilmesini ve yönetilebilmesini sağlar. Uyum Birimi müşterileri, Global 2000'den birçoğunu içerir ve üç kıtada yer alan genel merkezler ile bu birim yerel destek ve hizmet ile birinci sınıf çözümler sunmaya hazırdır. Sıklıkla Uyum Birimi müşterileri yasal, uyum, gizlilik ve risk yönetimi profesyonellerinden oluşur.

Güvence Birimi, iş performansını iyileştirebilecek eğitimler, tescil denetimleri ve tedarikçi yönetim programları sunarak kurumların riskleri yönetmesine, süreç veya ürün sertifikaları almasına ve gelişim kaydetmesine yardımcı olur. Endüstri standartlarına veya müşteri ihtiyaçlarına uygun olduklarından emin olmak için ürünlerinizi veya süreçlerinizi bağımsız olarak denetler, değerlendirir ve belgelendiririz. Şirketlerin bu standartlar ile faaliyetlerinin verimliliğini, ekonomikliğini ve kârlılığını nasıl artırabileceğini biliriz. Ve tüm dünyadaki denetleme ve değerlendirme personelimiz ile büyük küresel işletmelerden küçük yerel kurumlara kadar bir dizi müşteriye hizmet veririz.
 

Assurance division


Audit, Certify and Register
 

Independent assessments to certify and/or register your system or product, manage risk and improve business performance.

compliance division

Compliance, Ethics, Risk and Governance

An integrated set of solutions for legal, compliance, ethics and risk management professionals.

information services division

Standards, Legislation, Property and Business Information

Source and manage the information you need to comply with Standards, regulations, directives and legislation around the globe.