Produkty Elektryczne

Certyfikacja Produktów - SAI Global oferuje różne systemy certyfikacji dedykowane dla produktów elektrycznych. Usługi te obejmują:
 
StandardsMark™ jest Systemem 5 certyfikacji . Służy do certyfikacji producentów sprzętu elektrycznego na zgodność z określonym standardem produktu. Wymogi certyfikacji StandardsMark™ są następujące:
  • Testowanie próbek produktów przez niezależne akredytowane laboratoria
  • Weryfikacja sprawozdań z badań
  • Audyt w miejscu produkcji pod kątem zgodności wstępnej oraz bieżącej.
 
Świadectwo badań elektrycznych  jest Systemem 1 certyfikacji. Ten plan jest uznawany przez Ministra Targów Handlowych NSW za ‘Zewnętrzny Plan Zatwierdzania’. Za pośrednictwem tego systemu producenci mogą wykazać zgodność bezpieczeństwa produktów zgodnie z wymaganiami i regulacjami odnoszącymi się do produktów elektrycznych w Australii i Nowej Zelandii. System ten określa minimalne wymagania takie jak:
  • Testowanie próbek produktów przez niezależne akredytowane laboratoria
  • Ocenę sprawozdań z badań
IECEE CB jest międzynarodowym systemem wzajemnego uznawania certyfikacji bezpieczeństwa produktu pomiędzy uczestniczącymi krajami. Stworzony przez Międzynarodowy System Zgodności Testowania oraz Certyfikacji Sprzętu Elektronicznego (IECEE) system CB jest pierwszym prawdziwym międzynarodowym systemem dla akceptacji raportów badań dotyczących bezpieczeństwa produktów elektronicznych i elektrycznych. Głównym celem jest ułatwienie handlu poprzez promowanie harmonizacji norm krajowych i międzynarodowych oraz kooperacji wśród międzynarodowych podmiotów certyfikujących produkty.
 
SAI Global jest akredytowaną Krajową Jednostką Certyfikującą (NCB) dla Australii oraz Nowej Zelandii. SAI Global wydaje certyfikaty, które są uznawane na całym świecie i które mogą być wykorzystane do uzyskania lokalnych pozwoleń elektrycznych w innych krajach.
 
CE Program – Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2006/95/EC (ex-73/23/EEC) jest oferowana dla tych ,którzy sprzedają swoje urządzenia elektryczne zaprojektowane do użytku przy napięciu między 50 a 1000V prądu przemiennego oraz pomiędzy 75 a 1500 V prądu stałego w Unii Europejskiej. Celem jest zapewnienie, że sprzęt elektryczny w pewnych granicach napięcia zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla europejskiego społeczeństwa.
 
 
CE Program – Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) Dyrektywa 2004/108/EC jest oferowana do tych, którzy sprzedają swoje elektroniczne i elektryczne urządzenia w Unii Europejskiej. Celem jest zapewnienie, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powoduje nadmiernego zakłócenia elektromagnetycznego oraz iż same nie są dotknięte zakłóceniami elektromagnetycznymi.
 
Dalsze informacje o Programie CE
 
IECQ HSPM (Zarządzanie Procesem Niebezpiecznych Substancji) QC 080000 jest zarysem dla zarządzania i kontrolą nad substancjami niebezpiecznymi i określa wymagania ustanawiania procesów identyfikujących i kontrolujących wprowadzanie jakichkolwiek niebezpiecznych substancji do produktów elektronicznych. QC 080000 zostało stworzone przy użyciu ISO 9001:2008 jako podstawy. Dzięki QC 080000 organizacje mogą wdrożyć system HSPM, aby spełnić kluczowe wymagania różnych globalnych dyrektyw (takich jak RoHS i WEEE) używając pojedynczego dokumentu.
 
SAI Global zostało zatwierdzone jako Organ Nadzorującyw celu oferowania certyfikacji trzeciej strony dla tej nowej specyfikacji.
 
NOWOŚĆ! Istotne zmiany w AS/NZS 3800:2005 – Urządzenia Elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem- naprawy i remonty.
 
Istotne jest, aby użytkownik zapoznał się z nowymi wymaganiami certyfikacji dla warsztatów, które naprawiają i remontują urządzenia używane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 
MP87.2:2007 Australijski i Nowo Zelandzki System Certyfikacji elektrycznych urządzeń zabezpieczających przed eksplozją (System ANZEx)- Zatwierdzony Program Usług Serwisowych– Podstawowe Zasady i Procedury’- jest przyjętym na szczeblu krajowym wymaganiem Departamentu Głównych Gałęzi Przemysłu NSW. Głównym celem Departamentu jest przejście i przeprowadzenie wszystkich licencjonowanych urządzeń do nowego systemu do 2011 roku. Organizacje aktualnie certyfikowane na zgodność z AS/NZS 3800:2005 mogą spodziewać się płynnego przejścia. Jako część procesu certyfikacji SAI Global może przeprowadzić certyfikację StandardsMark z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, która jest obowiązkowym wymaganiem w tym systemie.
 
AS/NZS 3800 System Warsztatów został stworzony aby pomagać organizacjom wykazać zaangażowanie w bezpieczne naprawy i remonty urządzeń elektrycznych używanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Przechodząc przez proces certyfikacji z SAI Global AS/NZS 3800 System Warsztatów dajesz pewność swoim wspólnikom, że troszczysz się o względy bezpieczeństwa w swojej działalności. Warto zauważyć, że certyfikacja ISO 9001 jest warunkiem wstępnym do uzyskania certyfikatu AS/NZS 3800.
 
Audyty Drugiej strony oraz Certyfikacja jest oparta na wymaganiach naszych Klientów w przeciwieństwie do określonego Standardu. Zgodność może się odnosić do procesu lub do produktu, przed wcześniej ustaloną specyfikacją. Celem audytów drugiej strony oraz certyfikacji jest dostarczenie Klientowi obiektywnych dowodów zgodności ze specyfikacją, zgodnie z ustaleniami między Klientem a dostawcą.
 
Uznanie jako Laboratorium może być zaoferowane tym laboratoriom, które nie posiadają akredytacji ILAC na określone standardy i/lub metody testowania. Te laboratoria mogą być dodane do listy Uznanych Laboratoriów SAI Global poprzez ocenę świadczonych przez nich usług na zgodność z obowiązującymi standardami i metodami badań. Laboratorium indywidualnie musi być w stanie wykazać zgodność z ISO/IEC 17025 w zakresie metod testowania, które będą stanowić podstawę raportów dostarczanych do SAI Global.