Produkty Bezpieczeństwa Pożarowego

Certyfikacja Produktów - SAI Global oferuje różne systemy certyfikacji dedykowane dla produktów bezpieczeństwa pożarowego. Usługi te obejmują:
 
StandardsMark™ jest oferowana przez SAI Global dla dużej liczby produktów bezpieczeństwa pożarowego takich jak : gaśnice, czujniki dymu, panele ognia, zwoje węża pożarowego, hydranty i wiele innych.

Dalsze informacje o StandardsMark™(Angielski)

CE Program – Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych (PED) 97/23/EC jest skierowana do tych, którzy sprzedają swoje urządzenia ciśnieniowe w Unii Europejskiej. Zakres certyfikacji SAI Global obejmuje wszystkie urządzenia ciśnieniowe

Dalsze informacje o Programie CE (Angielski)
 
Audyty Drugiej strony oraz Certyfikacja jest oparta na wymaganiach naszych Klientów w przeciwieństwie do określonego Standardu. Zgodność może się odnosić do procesu lub do produktu, przed wcześniej ustaloną specyfikacją. Celem audytów drugiej strony oraz certyfikacji jest dostarczenie Klientowi obiektywnych dowodów zgodności ze specyfikacją, zgodnie z ustaleniami między Klientem a dostawcą.

Uznanie jako Laboratorium może być zaoferowane tym laboratoriom, które nie posiadają akredytacji ILAC na określone standardy i/lub metody testowania. Te laboratoria mogą być dodane do listy Uznanych Laboratoriów SAI Global poprzez ocenę świadczonych przez nich usług na zgodność z obowiązującymi standardami i metodami badań.  Laboratorium indywidualnie musi być w stanie wykazać zgodność z ISO/IEC 17025 w zakresie metod testowania, które będą stanowić podstawę raportów dostarczanych do SAI Global.