Produkty Bezpieczeństwa Gazowego

Certyfikacja Produktów - SAI Global oferuje różne systemy certyfikacji dedykowane dla produktów gazowych. Usługi te obejmują: 
 
SAI Global oferuje certyfikację StandardsMark™  dla szerokiej gamy produktów gazowych, które producent może certyfikować na zgodność z Systemem 5 certyfikacji (Angielski). Przykładem produktów gazowych, które mogą być certyfikowane przez SAI Global zgodnie z systemem StandardsMark są: urządzenia domowe do gotowania, gazowe podgrzewacze wody, grzejniki gazowe, grille gazowe i wiele innych.
 
Dalsze informacje o StandardsMark™(Angielski)

System Certyfikacji Bezpieczeństwa Gazowego jest oferowane przez SAI Global dla urządzeń gazowych i ich podzespołów. System urządzeń gazowych i podzespołów jest Systemem 2/3 certyfikacji, gdzie zgodność z odpowiednim standardem jest potwierdzony poprzez niezależne badania i przeglądy sprawozdań badawczych. Zgodność certyfikowanego produktu jest wykazana poprzez roczną ocenę produktu.
 
System gazowy SAI Global zawiera:
• Urządzenia gazowe typu A (do 500MJ/h)
• Komercyjne urządzenia gastronomiczne
• Urządzenia przemysłowe (na ogół urządzenia do i nie przekraczające 500MJ/h)
• Sprzęt kampingowy i urządzenia rekreacyjne
• Komponenty.

CE Program – Dyrektywa Urządzeń Spalających Paliwa 90/396/EEC jest oferowana do tych, którzy sprzedają swoje produkty gazowe w Unii Europejskiej. Dyrektywa Urządzeń Gazowych dotyczy urządzeń służących do gotowania, ogrzewania, produkcji ciepłej wody, oświetlenia, mycia, ogrzewania itp.
 
Dalsze informacje o CE Program (Angielski)
 
Audyty Drugiej strony oraz Certyfikacja jest oparta na wymaganiach naszych Klientów w przeciwieństwie do określonego Standardu. Zgodność może się odnosić do procesu lub do produktu, przed wcześniej ustaloną specyfikacją. Celem audytów drugiej strony oraz certyfikacji jest dostarczenie Klientowi obiektywnych dowodów zgodności ze specyfikacją, zgodnie z ustaleniami między Klientem a dostawcą.

Uznanie jako Laboratorium może być zaoferowane tym laboratoriom, które nie posiadają akredytacji ILAC na określone standardy i/lub metody testowania. Te laboratoria mogą być dodane do listy Uznanych Laboratoriów SAI Global poprzez ocenę świadczonych przez nich usług na zgodność z obowiązującymi standardami i metodami badań.  Laboratorium indywidualnie musi być w stanie wykazać zgodność z ISO/IEC 17025 w zakresie metod testowania, które będą stanowić podstawę raportów dostarczanych do SAI Global.