Produkty Maszynowe

Certyfikacja Produktów - SAI Global oferuje różne systemy certyfikacji dedykowane dla produktów maszynowych. Usługi te obejmują:

  

Certyfikacja StandardsMark™ jest oferowana dla dużej ilości produktów maszynowych, jeśli tylko dany standard jest zidentyfikowany.

 

 

Dalsze informacje o StandardsMark™(Angielski)

 

 

CE Program – Dyrektywa Maszynowa 98/37/EC jest oferowana dla tych, którzy sprzedają swoje urządzenia maszynowe w Unii Europejskiej. Certyfikacja SAI Global obejmuje wszystkie produkty wymienione w aneksie IV takie jak: piły, frezarki, prasy, maszyny do obróbki drewna, pojazdy obsługujące dźwigi i zawiera europejską certyfikację materiałów i homologacji łączeń (spawów) zgodnie z Dyrektywą Urządzeń Ciśnieniowych (PED).

Dalsze informacje o CE Program (Angielski)

Audyty Drugiej strony oraz Certyfikacja jest oparta na wymaganiach naszych Klientów w przeciwieństwie do określonego Standardu. Zgodność może się odnosić do procesu lub do produktu, przed wcześniej ustaloną specyfikacją. Celem audytów drugiej strony oraz certyfikacji jest dostarczenie Klientowi obiektywnych dowodów zgodności ze specyfikacją, zgodnie z ustaleniami między Klientem a dostawcą.

 

 

Uznanie jako Laboratorium może być zaoferowane tym laboratoriom, które nie posiadają akredytacji ILAC na określone standardy i/lub metody testowania. Te laboratoria mogą być dodane do listy Uznanych Laboratoriów SAI Global poprzez ocenę świadczonych przez nich usług na zgodność z obowiązującymi standardami i metodami badań.  Laboratorium indywidualnie musi być w stanie wykazać zgodność z ISO/IEC 17025 w zakresie metod testowania, które będą stanowić podstawę raportów dostarczanych do SAI Global.