Szkolenia - SAI Global

Trwały sukces organizacji zależy od zbudowania zdolności zespołu do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.

SAI Global oferuje szeroki zakres szkoleń, rozwiązań doskonalących i budujących świadomość, które pomagają zdobyć wiedzę i umiejętności indywidualnie lub w całej organizacji. Nasze innowacyjne rozwiązania stosowane przez tysiące organizacji i miliony osób na całym świecie, są skoncentrowane na integralności wykonywanej pracy, budowania kultury przestrzegania prawa, zwiększenia skuteczności z funkcjonujących systemów zarządzania i procesów oraz poprawy i utrzymania dobrych wyników organizacji w długim okresie.

   

Telefon: +48 (58) 7425 471